110805 Print Media Category Banner Công Nghệ in Đa lớp

Công nghệ in đa lớp ProQ Multilevel  duy nhất chỉ có ở OKI cho phép một điểm in có khả năng thể hiện tới 32 sắc độ màu khác nhau trên cùng 1 pixel điểm ảnh.

Kỹ thuật này cho phép các máy in laser màu OKI có thể in được dải màu rộng hơn rất nhiều so với máy in đơn lớp và tạo ra những bản in đạt độ mịn màng và khả năng chuyển tông màu một cách gần như hoàn hảo ngay cả trên giấy thường.

Để cho dễ hình dung, ta có thể xem hình minh họa giữa công nghệ in đa lớp ProQ Multilevel và công nghệ in đơn lớp:
- Ở hình A1 (được in bằng  máy in laser màu OKI sử dụng công nghệ in đa lớp – ProQ Multilevel)  bảng in đã được Zoom (phóng lớn) nhưng vẫn thể hiện độ nhuyễn và sự chuyển màu liên tục. Cho ta thấy được độ mịn rất cao trong bảng.
- Ở hình A2 (được in bằng máy in laser màu thường)  bảng in vẫn chưa Zoon ( phóng lớn) bằng bảng in của OKI, hình ảnh ở hình A2 đã bị vỡ không còn mịn, không có sự chuyển màu liên tục.
             Hình A1 ( Công nghệ in đa lớp)                                   Hình A2 ( Công Nghệ in đơn lớp)
oki open your dream Công Nghệ in Đa lớp