OKI chuyên bán các dòng máy in kỹ thuật số, bao gồm máy in laser màu, máy in laser trắng đen, máy in đa năng, máy in kim. Sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực như in ấn quảng cáo, in nhãn, in hoá đơn ... OKI liên tục nhận các giải thưởng và được công nhận là sự lựa chọn đáng tin cậy với giá cả phải chăng.

Better Buys for Business - Editor's Choice 2013 Bertl's Best CNet - Editor's Choice Nov 2010 Bertl Five-Star Rated PC Magazine Highly Rated
Sản phẩm Trang web đánh giá Giải thưởng / Bài giới thiệu Ngày
MB760/MB770 CIO.com MB770 - Top Enterprise Workgroup Printers 2014-05-14
MC362w/MC562w Time.com MC362w Review - Small Business Printers 2014-05-08
MC362w/MC562w CRN 'Recommended' rating for MC562w - MC562w 2014-04-04
C831 Computer Shopper C831n Review - 3.5 out of 5 Stars Rating - "Good for Business" 2014-03-27
MB760/MB770 PCMag.com MB760/MB770 Review - 3 of 5 Star "Good" rating - MB760/MB770 2014-02-24
C831 PCMag.com C831dn Review - 4 out of 5 Star - Excellent 2014-02-20
MB760/MB770 Better Buys for Business MB760/MB770 - Innovative Product of the Year 2013 - MB760/MB770 2013-12-31
MB760/MB770 PCMag.com MB770 Review - 3 of 5 Star "Good" rating - MB770 2013-12-23
C331dn-C531dn Computer Shopper C331dn - Best Color Laser Printer 2013 - C331dn 2013-12-12
MC362w/MC562w PCMag.com MC362w - Editor's Choice - MC362w 2013-10-21
B721dn/B731dn PCMag.com B721dn (3.5 out of 5 Rating) - B721dn 2013-10-17
B721dn/B731dn PCMag.com B731dn (3.5 out of 5 Rating) - B731dn 2013-10-17
C331dn-C531dn Digital Trend Magazine Digital Trend Magazine - OKI C331dn review (3.5 out of 5 Stars) - C331dn 2013-10-16
MC362w/MC562w Computer Shopper OKI MC362w Review (3.5 out of 5 Stars) - MC362w 2013-10-09
MC362w/MC562w PCMag.com MC562w (3 out of 5 Stars) - MC562w 2013-08-19
C331dn-C531dn PCMag.com C531dn (4 out of 5 Stars) - C531dn 2013-08-19
C331dn-C531dn PCMag.com C331dn (3 out of 5 Stars) - C331dn 2013-08-19
C331dn-C531dn Computer Shopper OKI C531dn Review - C531dn 2013-08-08
C331dn-C531dn Computer Shopper OKI C331dn Review (4 out of 5 Stars) - C331dn 2013-08-08
C831 PCMag.com C831n - 4/5 Excellent Rating - C831n Review 2013-07-01
MC770/MC780 Better Buys for Business MC770/MC780 - Editor's Choice - 2013 2013-07-01
MB760/MB770 Better Buys for Business MB760/MB770 - Editor's Choice - 2013 2013-07-01
B721dn/B731dn Better Buys for Business B721dn/B731dn - Editor's Choice - 2013 2013-07-01
MB401+ MFP Series Buyer's Laboratory LLC (BLI) Outstanding Achievement in Energy Efficiency - MB491+ LP 2013-07-01
MB401 MFP Series Buyer's Laboratory LLC (BLI) Outstanding Achievement in Energy Efficiency - MB491+ LP 2013-07-01
MB401 MFP Series PC Magazine MB471 - Top 10 Best Printer - MB471 2013-01-12
MB401 MFP Series Better Buys for Business 2012 Editor's Choice 2012-10-01
MB401 MFP Series Better Buys for Business 2012 Editor's Choice 2012-07-02
CX3535-CX4545 MFP Series Better Buys for Business 2012 Editor's Choice 2012-07-02
B700 Better Buys for Business 2011 Most Innovative Product of the Year 2012-01-06
B700 Inc. Magazine Top Six Gadgets of the Year 2011-12-22
MC561 Color MFP PC Magazine Extreme Performance Award - Fastest Color Laser-Class Business MFP 2011-11-07
MC361 Color MFP PC World Top 10 Color Laser Multifunction Printers 2011-07-23
MB700 Series BLI 2011 Summer Pick - A4 Monochrome MFP for Large Workgroups 2011-07-21
B700 BERTL BERTL's Best - Best High Performance Workgroup 2011-06-23
MC561 Color MFP BERTL BERTL's Best - Scanning feature-rich color MFP 2011-05-01
MC561 Color MFP BERTL BERTL's Best - Best Color Desktop A4 MFP 2011-05-01
MB700 Series BERTL BERTL's Best - Best Monochrome Midsize Workgroup MFP 2011-05-01
MB700 Series BERTL Outstanding - 4 1/2 Stars 2011-02-25
B700 Better Buys for Business Editor's Choice Awards B700 2011-02-01
MB700 Series Better Buys for Business Editor's Choice Awards MB700 Series 2011-02-01
MC361 Color MFP Better Buys for Business Editor's Choice Awards MC361 MFP 2011-02-01
MC561 Color MFP Better Buys for Business Editor's Choice Awards MC561 MFP 2011-02-01
MC361 Color MFP Bertl Highly Recommended - 4 Stars 2011-01-24
MC561 Color MFP Bertl Highly Recommended - 4 Stars 2011-01-24
C610 Series PC World 5 Fastest Multifunction Printers 2010-12-01
C330dn Digital Color Printer BERTL Best High Performance Color Printer 2010-11-16
C330dn Digital Color Printer CRN Test Center 'Recommended' 2010-11-16
C330dn Digital Color Printer BERTL 4 1/2 Star, Outstanding Rating 2010-09-01
C330dn Digital Color Printer Better Buys for Business Economy Models/Letter Size Editor's Choice 2010-09-01
C610 Series Better Buys for Business Family Midrange Workgroup Models/Letter Size ($800 - $1,100) 2010-09-01
C711 Series Better Buys for Business Family Large Workgroup & Departmental Models/Letter Size (over $1,100) 2010-09-01
C530dn BERTL 4 1/2 Star, Outstanding Rating 2010-09-01
MB200 MFP Series Better Buys for Business Editor's Choice 2010 2010-07-16
B400 Series Better Buys for Business Editor's Choice 2010 2010-07-16
C711 Series BERTL BERTL's Best 2010 - Best Small to Medium Workgroup Color Printer 2010-06-28
C610 Series BERTL BERTL's Best 2010 - Best Compact Desktop Color Printer 2010-06-28
C610 Series BERTL 2010 BERTL's Certified Five Star Exceptional 2010-05-11
C711 Series BERTL 2010 BERTL's Certified Five Star Exceptional 2010-05-11
C610 Series PC World Top 10 Color Laser Printers 2010-04-23
C3530n MFP Instructor Magazine Teacher's Picks - Best Printer 2009-09-03
C8800 Series PC World Top 10 Color Laser Printer 2009-07-03
MC860 MFP BERTL 2009 BERTL's Best 2009-06-03
C830 Series BERTL 2009 BERTL's Best 2009-06-03
C3530n MFP PC World Top 10 Color Laser MFP 2009-05-31
MC860 MFP BERTL 2009 BERTL's Best - Best Value for Price, Color A3 MFP 2009-05-18
C830 Series BERTL 2009 BERTL's Best - Best Value for Price, Color A3 Printer 2009-05-17
MC860 MFP Better Buys for Business Editor's Choice 2009 2009-03-30
OKI BERTL Reader's Choice 2009 - Ease of Use - Print 2009-03-20
OKI BERTL Reader's Choice 2009 - Color Reliability 2009-03-20
C5800Ldn PC World Top 10 Color Laser Printers #10 2009-01-29
B400 Series Better Buys for Business Editor's Choice 2009 2009-01-26
B930 Series Better Buys for Business Editor's Choice 2009 2009-01-26