CTKM chăm sóc khách hàng OKI:
Tặng 1 suất vệ sinh máy miễn phí cho khách hàng tại Tp HCM

Thời gian: Từ 20/08/2015 đến 30/10/2015

Ghi chú:
  • Áp dụng cho tất cả các khách hàng đang sử dụng mực chính hãng của máy in màu OKI
  • Khách hàng đăng ký tham gia chương trình bằng cách điện thoại hoặc email cho chúng tôi
    • Điện thoại: 0908 734 334
    • Email: tamtt@idcsaigon.com
    • Và cung cấp thông tin: Tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, tên người liên lạc, dòng máy đang sử dung