* Phần 1: Cài đặt tiện ích OKI DIPUS vào máy tính.

- Trước tiên, ta cần phải cài đặt tiện ích OKI DIPUS có sẵn trong thư mục Utility trên đĩa driver đi kèm theo máy in. Hoặc bạn có thể download tiện ích OKI DIPUS.
- Sau khi download, bạn hãy giải nén và chạy file setup.
Cài đặt tiện ích OKI DIPUS để quản lý và tinh chỉnh form mẫu hóa đơn khi in bằng máy in kim OKI ML-1190 Plus
- Click "Next", chọn "Typical", click "Next".
Cài đặt tiện ích OKI DIPUS để quản lý và tinh chỉnh form mẫu hóa đơn khi in bằng máy in kim OKI ML-1190 Plus (hình 2)
- Click "Install" và để chương trình tự động cài đặt vào máy tính.
Cài đặt tiện ích OKI DIPUS để quản lý và tinh chỉnh form mẫu hóa đơn khi in bằng máy in kim OKI ML-1190 Plus (hình 3)
- Sau khi chương trình tự động cài đặt xong thì click "Finish.
Cài đặt tiện ích OKI DIPUS để quản lý và tinh chỉnh form mẫu hóa đơn khi in bằng máy in kim OKI ML-1190 Plus (Finish)

* Phần 2: Mở các icon biểu tượng cần thiết của OKI DIPUS để tinh chỉnh form mẫu hóa đơn đặc thù của người sử dụng máy in kim OKI ML-1190 Plus.

Vị trí icon OKI DIPUS trên thanh menu của Windows
Để tinh chỉnh form mẫu đặc thù, bạn lưu ý 2 tiện ích "TOF Setup Utility" và "Menu Setup Utility".
- TOF Setup Utility dùng để canh lề để in cho đúng vào form.
- Menu Setup Utility dùng để setup cho máy in kim OKI ML-1190 Plus tự động đưa giấy liên tục (giấy nhiều liên) đến vị trí xé và lùi về để tiếp tục in hóa đơn kế tiếp. (Thay vì phải vặn tay như một số máy in kim của các hãng khác.)

* Phần 3: Video hướng dẫn tinh chỉnh form mẫu hóa đơn đặc thù để in trên máy in kim OKI ML-1190 Plus

* Phần 4: Video hướng dẫn chọn khổ giấy mặc định cho máy in kim OKI ML-1190 Plus.

- Nếu in giấy liên A4 thì nên chọn khổ giấy 9.5x11 inch
- Nếu in giấy liên A5 thì chọn khổ giấy 9.5x5.5 inch

* Phần 5: Video hướng dẫn tạo khổ giấy cho phù hợp với thực tế.

- Khi ta mua giấy liên không đúng chuẩn, ví dụ như 9.5x5.3 inch, nếu vẫn chọn khổ giấy mặc định 9.5x5.5 inch thì sau khi in vài tờ thì sẽ bị lệch dòng. Do đó, ta cần tạo khổ giấy cho đúng với thực tế để khi in không bị lệch dòng.
Lê Hữu Điền