Quý khách vui lòng xem hướng dẫn in 2 mặt bên dưới

HƯỚNG DẪN IN 2 MẶT

Trong bài hướng dẫn này sử dụng phần mềm MS Office Word 2010

Quý khách mở file cần in, sau đó bấm lệnh in.
Chọn máy in OKI C321 và bấm Printer Propertise.
 

Trong muc Print on Both Sides: có 3 tuỳ chọn None, Flip on Long Edge, Flip on Short Edge


- None: chỉ in 1 mặt
- Flip on Long Edge: Lật mặt theo chiều dài của giấy, ví dụ như khi in hợp đồng, tài liệu.
- Flip on Short Edge: Lật mặt theo chiều ngang của giấy, ví dụ như khi in các slide powerpoint.

CÁC KIỂU HIỂN THỊ CỦA TÀI LIỆU
 
  • In sách theo khổ dọc (Portrait) của giấy
Đầu tiên chọn khổ giấy dọc. Ở tab Layout, mụcOrientation, chọn Portrait


Sau đó để in sách theo khổ dọc khi đọc lật mặt từ trái sang phải thì chọn Long Edge


Hoặc in sách theo phương dọc khi đọc lật mặt từ dưới lên trên thì chọn Short Edge.
  • In sách theo khổ ngang (Landscape) của giấy
Đầu tiên chọn khổ giấy ngang. Ở tab Layout, mụcOrientation, chọn Landscape

Sau đó để in theo khổ ngang lật mặt từ trái sang phải chọn Short Edge

Hoặc để in theo khổ ngang lật mặt từ dưới lên chọn Long Edge

Lưu ý:

Khi in 2 mặt phải đóng khay giấy phía sau